Промоцията приключи на 30.09.2020 г.
За повече информация – виж Официалните правила на играта.