Промоцията започва
на 27.12.2021 г.

За повече информация
виж Официалните правила.

Участващите продукти са само шоколади с марката Milka, Млечен и/или Своге, закупени от Кауфланд България. Касови бележки от други търговски обекти не участват в промоцията. Моля, пази касовите бележки.

Участващите продукти са само шоколади с марката Milka, Млечен и/или Своге, закупени от Кауфланд България. Касови бележки от други търговски обекти не участват в промоцията. Моля, пази касовите бележки.